ติวเนติบัณฑิต สอบเนติ สอบตั๋วทนาย สอบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอบปลัด โทร. 085-5529560 , 02-3197293 Email. tuinationline@outlook.com

สถาบันติวเนติออนไลน์ ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกท่านที่สอบผ่าน เนติบัณฑิต (กฎหมายแพ่งและอาญา) ภาคเรียนที่ 1 สมัย 67 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ :: คุณพิมทรัพย์ ชูรัศมี , คุณจุฑารัตน์ สิทธิยากรณ์ , คุณภาคภูมิ เชยกีวงศ์ , คุณสาริศา เพชรล้วน , คุณไกรกิตติ ถินอภัย , คุณอดุลเดช จินตศิริกูล , คุณเชอร์รี่ สองสี , คุณดุจพิมพ์พร บุญประสิทธิ์ , คุณรัฐพนธ์ พานิชกุล , คุณธนภัทร ทองไพบูลย์ , คุณธีรยุทธ มณีโชติ , คุณพีรพงษ์ ไชยวิภาสสาทร , คุณสุพจน์ แย้มอิ่ม , คุณพรประภัทร์ แพ่งพิบูลย์ , คุณจุฑารัตน์ สิทธิยากรณ์ , คุณจุฑาเทพ จุฑานนท์ , คุณจเร วรรณาเวช , คุณกันย์ลภัส ภัทรศรีพงศ์ , คุณชุมพล พูลเกษม , คุณนิธิ ละเอียดดี , คุณปภาวดี หริมเทพาธิป , คุณรณรงค์ หงษ์อินทร์ , คุณฐิติพงศ์ จิรักษา , คุณพีระพงศ์ สวนแก้ว , คุณสุพัฒน์ ไพศาลธีรเดช , คุณปิยวัช นาคเวียง , คุณณัฐสุดา อนันตมงคลกุล ฯลฯ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ....
สถาบันติวเนติออนไลน์ ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกท่านที่สอบผ่านตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่น 42 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ :: คุณทิพวรรณ ประสพศิลป์ , คุณพรชนก ทีหลวง , คุณธนาชัย เสียงเสนาะ , คุณนรากร เจริญรุขชาติ , คุณกัลปังหา โพธิ์เอี่ยม , คุณทิพวรรณ ประสพศิลป์ , คุณชัยวัฒน์ วัฒนัยยันต์ , คุณขวัญจิต ชินะโชติ , คุณปรัชญาชัย ทับชุ่ม , คุณเศรษฐณัฐ อมัติรัตน์ , คุณภูมิปัญญา ปัญญาเปรียว , คุณนันทกา สาระนาค , คุณพลเทพ เพชรสด , คุณมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์ , คุณทัศนรัตน์ สังห์แก้ว , คุณศุภศักดิ์ ยามมา , คุณจุฑารัตน์ สิทธิยากรณ์ , คุณณัฎฐ์ พูลผล , คุณสุธิศิลป์ เกิดขาว ฯลฯ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ....
สถาบันติวเนติออนไลน์ ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกท่านที่สอบผ่านตั๋วทนาย ภาคปฎิบัติ รุ่น 41 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ :: คุณณัฐวลัญช์ สดนามอญ, คุณธีรพันธ์ กิมศาสตร์, คุณพัชรินร์ บุญชุ่ม, คุณครองสิริ บุญญาติ, คุณภาณุพงศ์ แสงบรรจง, คุณภาวิตา หนูรัตน์, คุณราตรี น้อยคง, คุณลลิดา ดอกไม้งาม, คุณศศิวิมล จันทรศรี, คุณสมมาตร ยศบุตร, คุณอมฤต ติรนันทกุล, คุณสตภัทร์ ศรีชลาลัย, คุณครีตวรรณ นิธิกุล ฯลฯ จากผู้ติวทั้งหมด 18 คน คิดเป็น 72 % ที่ติวแล้วสอบผ่าน ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ....
คอร์สเรียนใหม่ล่าสุด
สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 2/68 (กลุ่มกฎหมาย วิ.แพ่ง) ลักษณะการติวคือ ติวทบทวนความรู้ทั้งหมดตามที่เนติบัณฑิตยสภาบรรย
สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 2/68 (กลุ่มกฎหมาย วิ.อาญา) ลักษณะการติวคือ ติวทบทวนความรู้ทั้งหมดตามที่เนติบัณฑิตยสภาบรรย
จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบเนติฯ ภาค 2/68 จัดทำโดยทีมงานวิชาการของสถาบันติวเนติออนไลน์ที่ติดตามเข้าฟังการบรรยายที่เนติฯ ตลอดทั้ง 16 สัป
สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 2/68 แบบรับ DVD ทั้งภาพและเสียงชัดเจน จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ทุกวันจันทร์หลังจากที่ติวเ
สมัครคอร์สติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 45 (รับรองผล)ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าสมัครติว 4,900 บาท สมัครภายใน
สมัครคอร์สติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคทฤษฎี รุ่น 45 (ไม่รับรองผล)ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าสมัครติว 3,900 บาท สมัครภาย
คอร์สติวสอบอัยการผู้ช่วย ดำเนินการติวโดยทีมงานติวเตอร์คุณภาพ - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (นิติศาสตร์) 2 ปีครึ่ง - สำเร็จการศึกษาเนติ
คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ สายอำนวยการและสายเทคนิค โดยจะติวเข้มทุกวิชาที่สอบ !!! เจาะลึกทั้งเนื้อหาและแน
สมัครคอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กฎหมายแพ่ง) ภาคเรียนที่ 1 สมัย 68 กำหนดการติวสรุปก่อนสอบ(เวลาติวยังไม่แน่นอนหากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้
สมัครคอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กฎหมายอาญา) ภาคเรียนที่ 1 สมัย 68 กำหนดการติวสรุปก่อนสอบ (เวลาติวยังไม่แน่นอนหากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ
สมัครคอร์สติวเจาะฎีกากฎหมายแพ่ง ภาคเรียนที่ 1 สมัย 68 เริ่มติววันที่ 14, 15, 16, 17, 18 กันยายน 2558 เวลา 17.30 – 21.00 น.
สมัครคอร์สติวเจาะฎีกากฎหมายอาญา ภาคเรียนที่ 1 สมัย 68 เริ่มติววันที่ 7, 8, 9, 10, 11 กันยายน 2558 เวลา 17.30 – 21.00 น. - ค
ติวสอบนิติกรปฎิบัติการ (ศาลยุติธรรม) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดการติวคอร์สยาว :1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 ,
คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบนักเรียนตำรวจ สายปราบปราม สายจราจร และสายธุรการ โดยจะติวเข้มทุกวิชาที่สอบ !!!
ลักษณะการติวคือ ติวทบทวนความรู้ทั้งหมดตามที่เนติบัณฑิตยสภาบรรยาย และเจาะประเด็นสำคัญที่น่าออกข้อสอบในกลุ่มกฎหมายแพ่ง และกฎหมายพิเศ
ลักษณะการติวคือ ติวทบทวนความรู้ทั้งหมดตามที่เนติบัณฑิตยสภาบรรยาย และเจาะประเด็นสำคัญที่น่าออกข้อสอบในกลุ่มกฎหมายอาญา และกฎหมายพิเศ

ข่าวโปรโมชั่น
สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 41 เปิดให้สมัครคอร์สติวเนติบัณฑิต ภาค 2/68 ล่วงหน้าในราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - วันที่ 11
จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบเนติฯ ภาค 1/68 จัดทำโดยทีมงานวิชาการของสถาบันติวเนติออนไลน์ที่ติดตามเข้าฟังการบรรยายที่เนติฯ ตลอดทั้ง 16 สัป
สถาบันติวเนติออนไลน์ เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดขอนแก่น‬ (ถ.เทพารักษ์) โทร. 083-4445783 สำหรับนักศึกษาเนติฯที่อยู่จังหวัดขอนแก่นและจัง
จำหน่าย DVD ติวเนติบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/68 [ย้อนหลัง]ลดราคาพิเศษ เนื้อหาพร้อมสอบสนาม เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา งานนิติกร และอื่
จำหน่าย DVD ติวเนติบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/67 [ย้อนหลัง] ลดราคาพิเศษ เนื้อหาพร้อมสอบสนาม เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา งานนิติกร และอื
สถาบันติวเนติออนไลน์ เราได้พัฒนาระบบสำหรับการติวให้มีหลากหลายรูปแบบ สามารถรองรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด หรือลูกค้าที่อยู่ใน กทม.
จำหน่าย DVD ติวสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคทฤษฎี , ภาคปฎิบัติ , ฝึกงานในสำนักงาน 1 ปี) มีทั้งภาพและเสียง เนื้อหาอัดแน่นพร้อมสอบ
สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 41 เปิดรับสมัครทีมงานติวเตอร์จำนวนมาก ตามคอร์สติวดังต่อไปนี้ "คอร์สติวสอบเนติบัณฑิต" มีค
เว็บบอร์ด
ตัวอย่างวีดิโอการสอนออนไลน์