ติวเนติบัณฑิต ติวสอบทนายความ ติวสอบนายสิบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอบปลัดอำเภอ ติวสอบครูผู้ช่วย และติวสอบงานราชการอื่น ฯ โทร. 085-5529560 Line ID : @Tuinationline

เข้าห้องเรียนที่นี่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
สมัครเรียน | ลืมรหัสผ่าน
เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสาร
เพิ่มเพื่อน
แนะนำคอร์สติวสุดคุ้ม
Fanpage I Lineติวสรุปก่อนสอบ ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2562
ติวสรุปก่อนสอบภาค ก. ก.พ.  ระดับ 1-2-3 ประจำปี 2561 


กำหนดการติว 15 , 16 , 22 , 23 มิถุนายน 2562
ครบทั้ง 3 วิชา (คณิต, ภาษาไทย, อังกฤษ)

กำหนดการติวทั้งหมด 4 วัน  ระยะเวลาติวโดยประมาณ 24 ชั่วโมง
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วัน/เดือน/ปี ที่ติว วิชา - เวลา วิชา - เลา
15  มิถุนายน  2562  English                (เวลา 16.30 - 23.30 น.) English                  (เวลา 16.30 - 23.30 น.)
16  มิถุนายน  2562 ความสามารถทั่วไป (เวลา 10.00 - 13.00 น.) ความสามารถทั่วไป  (เวลา 14.00 - 18.00 น.)
22  มิถุนายน  2562 ภาษาไทย              (เวลา 09.30 - 12.30 น.) ภาษาไทย               (เวลา 13.30 - 17.30 น.)
23 มิถุนายน  2562 ความสามารถทั่วไป (เวลา 09.30 - 12.30 น.) ความสามารถทั่วไป  (เวลา 13.30 - 17.30 น.)
     


หมายเหตุ -  วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เปลี่ยนแปลงเวลาติวเนื่องจาก การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จึงงดจ่ายกระแสไฟช่วงเวลา 09.00 น. - 16.30 น. ทางสถาบันฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนเวลาติวออกไป ดังปรากฎตามตารางข้างต้น จึงขออภัยลูกค้าที่จะเดินทางมาติวในวันที่ 15 ด้วยค่ะ อาจจะต้องเลิกดึกหน่อยนะคะ

 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยแยกเนื้อหาดังต่อไปนี้
 
  1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
       (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
             ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ  และ
       (2) ความสามารถด้านเหตุผล
             ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 
  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
       (1) ความเข้าใจภาษา
             ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความ และ
       (2) การใช้ภาษา
             ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
 
  3. ทดสอบภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
        โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
 
 
สามารถเลือกติวได้ 3 ช่องทางดังนี้
 
1. ติวสด ที่สถาบันติวเนติออนไลน์ (ซ.รามคำแหง 43/1) (รีบสมัครด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด) มีเอกสารแจกฟรี
 
2.  เปิดอีกหนึ่งช่องทางการติวของเรา...สำหรับท่านที่ต้องการติวออนไลน์สดผ่าน FaceBook Live โดยท่านจะสามารถชมถ่ายทอดสดการติวแบบ Real Time ในกลุ่ม FaceBook  โดยสถาบันติวเนติออนไลน์จะ Live สดพร้อมกันทั้ง 3 ช่องทาง ตามวันเวลาที่เรากำหนดเท่านั้น ส่วนการรับชมวีดีโอย้อนหลังนั้น เราจะให้ชมย้อนหลังผ่านระบบของเว็บไซต์ www.tuinationline.com สามารถชมย้อนหลังได้จนถึงสอบเสร็จเช่นเดียวกับช่องทางที่ 2 (เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์) 
 
3. ติวออนไลน์สดจากสถาบัน โดยเข้าติวผ่านระบบเว็บไซต์ของเรา www.tuinationline.com ซึ่งจะมี User และ Password ให้ท่าน Login เข้าไปชมการถ่ายทอดสดติวออนไลน์ได้เลยตามวันเวลาที่เรากำหนด  (New Update : เรามีระบบวีดีโอย้อนหลังให้ท่านสามารถดูทบทวนย้อนหลัง หรือติดตามการติวย้อนหลังได้ ท่านจะไม่พลาด ไม่เสียโอกาสในการติว และตามทันเพื่อนแน่นอน ติวที่นี่คุ้มค่าที่สุดแล้ว)  และสามารถปริ้นเอกสารประกอบการติวจากหน้าเว็บได้เลย เหมาะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด มีอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 5 MB ที่บ้าน ดูผ่าน Google Chrome ก็สามารถติวกับเราแบบไม่มีอาการกระตุกได้แล้ว
 
** ท่านสามารถเลือกว่าจะใช้บริการช่องทางใดบ้าง ในขั้นตอนของการสั่งซื้อ**
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ราคา 1,800 บาท 
 
- สมัครติวสดที่สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 43/1                                         ลดเหลือเพียง = 1,500 บาท 
- สมัครติวออนไลน์สดผ่านเว็บไซต์ www.Tuinationline.com และ FaceBook Live  ลดเหลือเพียง  = 1,800 บาท
มีระบบดูทบทวนย้อนหลังจนถึงสอบเสร็จ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 085-5529560 , 02-319-7293   Line ID : @tuinationline
 
ราคา : 1,800.00 บาท