ติวเนติบัณฑิต สอบเนติ สอบตั๋วทนาย สอบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอบปลัด โทร. 085-5529560 , 02-3197293 Email. tuinationline@outlook.com

ข่าวสาร/โปรโมชั่น
จำหน่ายDVDติวเนติบัณฑิตภาคเรียนที่167ย้อนหลังลดราคาพิเศษเนื้อหาพร้อมสอบสนามเนติบัณฑิตอัยการผู้พิพากษางานนิติกรและอื่นๆผลงานการติวลองชมได้ที่Youtubehttpwww.youtube.comusertuinationlineDVDติวกฎหมายอาญาดำเนินการติวโดยติวเตอร์บอยและติวเตอร์บ่าวมีทั้งหมด16สัปดาห์จำนวนแผ่นประมาณ60แผ่น-สกรีนแผ่นราคา6000บาทสามารถจัดส่งได้ภายใน4วัน-ไม่สกรีนแผ่นราคา5000บาทสามารถจัดส่งได้ภายใน3วันDVDติวกฎหมายแพ่งดำเนินการติว
จำหน่ายDVDติวเนติบัณฑิตภาคเรียนที่266ย้อนหลังลดราคาพิเศษเนื้อหาพร้อมสอบสนามเนติบัณฑิตอัยการผู้พิพากษางานนิติกรและอื่นๆผลงานการติวลองชมได้ที่Youtubehttpwww.youtube.comusertuinationlineDVDติววิ.อาญาดำเนินการติวโดยติวเตอร์บอยและติวเตอร์บ่าวมีทั้งหมด15สัปดาห์จำนวนแผ่นประมาณ50แผ่น-สกรีนแผ่นราคา6000บาทสามารถจัดส่งได้ภายใน4วัน-ไม่สกรีนแผ่นราคา5000บาทสามารถจัดส่งได้ภายใน3วันDVDติววิ.แพ่งดำเนินการติวโดยติว
สถาบันติวเนติออนไลน์เราได้พัฒนาระบบสำหรับการติวให้มีหลากหลายรูปแบบสามารถรองรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่อยู่ในกทม.แต่ไม่สะดวกเดินทางมาติวเองที่สถาบันรวมถึงลูกค้าที่ไม่มีเวลาติวตามวันเวลาที่เรากำหนดไว้ในแต่ละคอร์สท่านก็สามารถสมัครติวกับเราได้เพราะนอกจากการติวสดที่สถาบันแล้วเรายังมีระบบถ่ายทอดสดให้ชมออนไลน์สดๆผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยและล่าสุดเรายังมีระบบดูทบทวนย้อนหลังสำหรับสมาชิกที่ไม่มีเวลาจ
ชื่ออาจารย์ภัทราภรณ์จูฬะปิตะรับผิดชอบสอนวิชาภาษาภาษาไทยเพื่อการสอบราชการสอบนายสิบตำรวจภาษาอังกฤษภาคก.ก.พ.ประวัติการศึกษา-ระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาปี2540ศึกษาศาสตร์บัณฑิตกศ.บ.สาขาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร-ระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษาปี2545ครุศาสตรมหาบัณฑิตคม.สาขาการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบการณ์การทำงาน-ปี2540-2546อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทยโรงเร
ชื่ออาจารย์อภินันทน์เสริมศรีรับผิดชอบสอนวิชาความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์เพื่อการสอบราชการสอบนายสิบตำรวจสอบภาคก.ก.พ.ประวัติการศึกษา-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา-วิทยาศาสตร์บัณฑิตคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารายละเอียดเพิ่มเติม-ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและป.บัณฑิตจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาส
ชื่ออาจารย์ปิตุภูมินาคประดารับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้านายสิบตำรวจภาษาอังกฤษภาคก.ก.พ.ประวัติการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบการณ์การทำงาน-อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาต่างประเทศรายละเอียดงานสอนและออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นม.5-6ระดับปริญญาตรีสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูแปลเอกสาร
จำหน่ายDVDติวตั๋วทนายภาคทฤษฎีภาคปฎิบัติตั๋วปีย้อนหลังมีทั้งภาพและเสียงเนื้อหาอัดแน่นพร้อมสอบแน่นอนมีเอกสารประกอบการติวให้ในแผ่นปริ้นอ่านเองได้เลยอัดแน่นด้วยเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบครบพร้อมสอบในชุดนี้ชุดเดียวดำเนินการติวโดยนายอุทัยสุขหวานติวเตอร์บ่าวตัวอย่างเนื้อหาที่ติว-การเขียนคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง-การเขียนคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา-หนังสือบอกกล่าวทวงถามNotice-คำร้องทุกข์การเขียนสัญญา-คำ
สถาบันติวเนติออนไลน์ซ.รามคำแหง41เปิดรับสมัครทีมงานติวเตอร์จำนวนมากตามคอร์สติวดังต่อไปนี้คอร์สติวสอบตำรวจมีความต้องการด่วนที่สุดคอร์สติวทนายความเต็มแล้วคอร์สติวภาคก.กพ.มีความต้องการด่วนที่สุดคอร์สติวปลัดอำเภอมีความต้องการด่วนที่สุดคอร์สติวสอบครูผู้ช่วยมีความต้องการด่วนที่สุดคุณสมบัติติวเตอร์1.เคยผ่านการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ2.มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง3.สามารถปฏิบัติ