ติวเนติบัณฑิต ติวสอบทนายความ ติวสอบนายสิบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอบปลัดอำเภอ ติวสอบครูผู้ช่วย และติวสอบงานราชการอื่น ฯ โทร. 085-5529560 Line ID : @Tuinationline

สมาชิกล็อกอิน:
สวัสดี: บุคคลทั่วไป , สมัครเรียน , ลืมรหัสผ่าน

วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ((สำรองที่นั่งคลิกที่นี่))

ผู้เขียน ข้อความ
Admin
Administrator
กระทู้: 77
ตอบ: 5
โพส์เมื่อ: 26 ม.ค 2560 14:33:49 น. IP: 223.206.235.xxx
โครงการอบรมความรู้สู่วิชาชีพครู (สังกัด สพฐ.)  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบทั่วไป) 

ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

เวลา 08.30 - 17.00 น.

"จัดหนัก จัดเต็ม ติวเน้น เข้มข้น ในทุกส่วนของเนื้อหาและ
แนวข้อสอบ 
พร้อมอัพเดทข้อมูลตามหลักสูตรใหม่"


เนื้อหา ขอบเขต การอบรมตลอด 2 วันเต็ม
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรอบรู้   ในเรื่องต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียบประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ
        1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
        1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
        1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด
2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
        2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
        2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
        2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
        3.1 วินัยและการรักษาวินัย
        3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
        3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
        3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
        3.5 สมรรถนะวิชาชีพ
พร้อมอัพเดทหลักสูตรใหม่
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
        1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
        1.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
        1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
        1.4 การพัฒนาผู้เรียน
        1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
        1.6 การวิจัยทางการศึกษา
        1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
        1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

 
ค่าลงทะเบียน    
กรณีสมัคร  1       ท่าน            1,800 บาท (ชำระหน้างานหรือชำระล่วงหน้าเพื่อยืนยันที่นั่งก็ได้)
กรณีสมัคร  5      ท่าน             7,500 บาท (โปรดชำระเงินก่อน เพื่อยืนยันที่นั่ง)
กรณีสมัคร  10    ท่าน           10,000 บาท (โปรดชำระเงินก่อน เพื่อยืนยันที่นั่ง)
 
- ฟรีอาหารกลางวัน , อาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม 2 วัน
- ฟรีเอกสารประกอบการอบรม
- รับส่วนลดพิเศษ 30 % หากท่านสนใจสมัครอบรมในคอร์สยาว 4 วัน (ระหว่างวันที่ 22-25 เม.ย. 2560 ณ. สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 43/1)- สำรองที่นั่ง (โดยชำระเงินล่วงหน้า เพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง)
   ชำระเงินเพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง
    โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ สิทธิกร ไชยงค์  ประเภทออมทรัพย์
        - ธนาคารไทยพาณิชย์   เลขที่บัญชี 357-242602-3
        - ธนาคารกสิกรไทย       เลขที่บัญชี 726-290672-2
        - ธนาคารกรุงเทพ          เลขที่บัญชี 088-051596-0
เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วสามารถแจ้ง 1. ชื่อ-สกุล  2. เบอร์โทร  3. ที่อยู่  4. วันที่ - สถานที่อบรม มาที่อีเมล์ tuinationline@outlook.com หรือแจ้งมาทางไลน์ Line ID : @Tuinationline  เพียงเท่านี้ก็ถือว่าสมัครเสร็จสมบูรณ์  สถาบันฯ จะออกใบเสร็จและส่งกลับให้ทางอีเมล์ ท่านสามารถนำใบเสร็จมาแสดงวันอบรมได้ (การจัดที่นั่งจะได้อยู่โซนด้านหน้า)


- สำรองที่นั่ง (ชำระเงินหน้างาน)
     1. โพสลงในกระทู้ด้านล่างนี้ค่ะ พร้อมระบุ 1. ชื่อ - สกุล , 2. เบอร์โทรติดต่อ , 3. จำนวนผู้เข้าอบรม หรือหากท่านไม่สะดวก
     2. ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ทาง Line ID : @Tuinationline  หรือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 085-6667602  

         พร้อมระบุ 1. ชื่อ - สกุล , 2. เบอร์โทรติดต่อ , 3. จำนวนผู้เข้าอบรม
     เพียงเท่านี้ก็ถือว่าท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว วันอบรมสามารถแจ้ง ชื่อ - สกุล พร้อมชำระเงินและเข้าอบรมได้เลยค่ะ (การจัดที่นั่งจะได้อยู่โซนตรงกลาง)- กรณีไม่มีการสำรองที่นั่ง
    แต่เดินทางมาอบรมและชำระเงินหน้างาน (ราคา 1,800 บาท) 
(การจัดที่นั่งจะได้อยู่โซนด้านหลัง และไม่ยืนยันในส่วนอาหารกลางวัน และอาหารว่างนะคะ)


ครูผู้ช่วย , ติวสอบครูผู้ช่วย , ติวครูผู้ช่วย , สอบบรรจุครูผู้ช่วย
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 085-5529560 , 02-319-7293 , Line ID : @Tuinationline (กรุงเทพฯ ซ.รามคำแหง 43/1)
 
แก้ไขล่าสุด: 26 ม.ค 2560 14:54:51 โดย: admin
เค
Guest
กระทู้: 0
ตอบ: 0
ตอบเมื่อ: 6 ก.พ 2560 15:27:02 น. IP: 118.172.17.xxx
สนใจค่ะ แต่การพักเข้านอนต้องจ่ายเองเหรอค่ะ paipuuok@้hotmail.com

ตอบกระทู้
ป้อนข้อมูบให้ครบทุกช่องตามเครื่องหมาย *
หัวข้อ:
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ((สำรองที่นั่งคลิกที่นี่))
รายละเอียด:*
ชื่อ:*
 
Code:*