ติวเนติบัณฑิต ติวสอบทนายความ ติวสอบนายสิบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอบปลัดอำเภอ ติวสอบครูผู้ช่วย และติวสอบงานราชการอื่น ฯ โทร. 085-5529560 Line ID : @Tuinationline

สมาชิกล็อกอิน:
สวัสดี: บุคคลทั่วไป , สมัครเรียน , ลืมรหัสผ่าน

วันที่ 08 - 09 เมษายน 2560 สถาบันติวเนติออนไลน์ จ.กรุงเทพฯ ((สำรองที่นั่งคลิกที่นี่))

ผู้เขียน ข้อความ
Admin
Administrator
กระทู้: 77
ตอบ: 5
โพส์เมื่อ: 26 ม.ค 2560 15:04:34 น. IP: 223.206.235.xxx
โครงการอบรมความรู้สู่วิชาชีพครู (สังกัด สพฐ.)  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบทั่วไป) 


ระหว่างวันที่ 08 - 09 เมษายน 2560 จัดที่สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 43/1

หน้า ม.รามคำแหง 1  จ. กรุงเทพฯ


เวลา 09.00 - 17.00 น.

"จัดหนัก จัดเต็ม ติวเน้น เข้มข้น ในทุกส่วนของเนื้อหาและ
แนวข้อสอบ 
พร้อมอัพเดทข้อมูลตามหลักสูตรใหม่"


เนื้อหา ขอบเขต การอบรมตลอด 4 วันเต็ม
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรอบรู้   ในเรื่องต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียบประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ
        1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
        1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
        1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด
2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
        2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
        2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
        2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
        3.1 วินัยและการรักษาวินัย
        3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
        3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
        3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
        3.5 สมรรถนะวิชาชีพ
พร้อมอัพเดทหลักสูตรใหม่
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
        1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
        1.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
        1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
        1.4 การพัฒนาผู้เรียน
        1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
        1.6 การวิจัยทางการศึกษา
        1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
        1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

 
ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมที่สถาบันติวเนติออนไลน์     
กรณีสมัคร  1       ท่าน            1,500 บาท (ชำระหน้างานหรือชำระล่วงหน้าเพื่อยืนยันที่นั่งก็ได้)
กรณีสมัคร  5       ท่าน            6,000 บาท (แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนวันงาน 1 วัน และชำระหน้างานได้)

ค่าลงทะเบียน ชมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์แบบ Real Time
ค่าลงทะเบียน 1 ท่าน     1,800 บาท สมัครได้ที่นี่ http://www.tuinationline.com/course.php?id=13


 
- ฟรีอาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม 2 วัน
- ฟรีเอกสารประกอบการอบรม- สำรองที่นั่ง (โดยชำระเงินล่วงหน้า เพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง)
   ชำระเงินเพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง
    โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ สิทธิกร ไชยงค์  ประเภทออมทรัพย์
        - ธนาคารไทยพาณิชย์   เลขที่บัญชี 357-242602-3
        - ธนาคารกสิกรไทย       เลขที่บัญชี 726-290672-2
        - ธนาคารกรุงเทพ          เลขที่บัญชี 088-051596-0
เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วสามารถแจ้ง 1. ชื่อ-สกุล  2. เบอร์โทร  3. ที่อยู่  4. วันที่ - สถานที่อบรม มาที่อีเมล์ tuinationline@outlook.com หรือแจ้งมาทางไลน์ Line ID : @Tuinationline  เพียงเท่านี้ก็ถือว่าสมัครเสร็จสมบูรณ์  สถาบันฯ จะออกใบเสร็จและส่งกลับให้ทางอีเมล์ ท่านสามารถนำใบเสร็จมาแสดงวันอบรมได้ (การจัดที่นั่งจะได้อยู่โซนด้านหน้า)


- สำรองที่นั่ง (ชำระเงินหน้างาน)
     1. โพสลงในกระทู้ด้านล่างนี้ค่ะ พร้อมระบุ 1. ชื่อ - สกุล , 2. เบอร์โทรติดต่อ , 3. จำนวนผู้เข้าอบรม หรือหากท่านไม่สะดวก
     2. ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ทาง Line ID : @Tuinationline  หรือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 085-6667602  

         พร้อมระบุ 1. ชื่อ - สกุล , 2. เบอร์โทรติดต่อ , 3. จำนวนผู้เข้าอบรม
     เพียงเท่านี้ก็ถือว่าท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว วันอบรมสามารถแจ้ง ชื่อ - สกุล พร้อมชำระเงินและเข้าอบรมได้เลยค่ะ (การจัดที่นั่งจะได้อยู่โซนตรงกลาง-หลัง)ครูผู้ช่วย , ติวสอบครูผู้ช่วย , ติวครูผู้ช่วย , สอบบรรจุครูผู้ช่วย
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 085-5529560 , 02-319-7293 , Line ID : @Tuinationline (กรุงเทพฯ ซ.รามคำแหง 43/1)

แก้ไขล่าสุด: 5 มี.ค 2560 15:19:48 โดย: admin
ตอบกระทู้
ป้อนข้อมูบให้ครบทุกช่องตามเครื่องหมาย *
หัวข้อ:
วันที่ 08 - 09 เมษายน 2560 สถาบันติวเนติออนไลน์ จ.กรุงเทพฯ ((สำรองที่นั่งคลิกที่นี่))
รายละเอียด:*
ชื่อ:*
 
Code:*